Home

Věci, které nás okouzlují, nás také vedou a chrání. Když se necháme posednout vášní k něčemu, co máme opravdu rádi, dá se do pohybu lavina až magických událostí, které nám uhlazují cestu vpřed, překonávají pravidla, rozum a námitky, které nás přenášejí přes propasti, strach a pochybnosti.